Momenteel ondersteunt de stichting 12 kinderen op Bali.
De Stichting Johanna  wil dit aantal in 2021 minimaal handhaven.
Hun extra ondersteunen tijdens de coronacrisis indien dit nodig is. Hiervoor vragen
we de sponsoren en donateurs voor een extra bijdrage.

Marketing en Publiciteit.
De stichting ging in 2014 "online" met haar website. In 2016 profileerden wij ons ook op
Facebook. Sinds 2016 is de Engelse versie van de website online gekomen.

Stichting Johanna  zal zich in 2021 o.a. blijven profileren met:
* de website en haar facebookpagina.
* een mailing naar relaties en bedrijven.
* benaderen van scholen voor het opzetten van scholingsprojecten over kleinschalige
  ontwikkelingshulp.
* de organisatie van donateurs- en sponsorendiners. Tijdens deze diners worden de
  sponsors geïnformeerd over onze plannen en trachten we het aantal sponsors uit te
  breiden. De diners worden door de heer Ben Suzenaars bereid.

Hiermee beoogt Stichting Johanna  meer sponsoren en donateurs te werven en
meer gelden binnen te halen om zodoende de extra projecten te bekostigen.
Beleidsplan 2021
Stichting Johanna
Kindertehuis Bona Bali
© 2014-2023 All copyrights reserved by Stichting Johanna
Leer/werkproject
In 2018 heeft Stichting Johanna  het aantal geldschieters uitgebreid om in Bona een
leer/werkproject op te zetten.

Het inzamelen van de financiële middelen kost meer moeite dan verwacht, omdat een
grote potentiële sponsor afhaakte. Het realiseren van dit project blijft toch een van de
belangrijkste doelstellingen omdat wij hiermee een duurzame bijdrage kunnen leveren
aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de kinderen en jongeren die we
ondersteunen. Voor het project hebben € 300.000 tot € 400.000 nodig voor het opstarten
van het project. We zoeken daarom een aantal grote sponsoren of geldschieters.

Het leer/werkproject zal er voor zorgen dat aantal van de jongeren, die de stichting
momenteel ondersteunt een carrière kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een
maatschappelijk verantwoord salaris, zodat ze in tegenstelling tot vele Balinezen een loon
krijgen waarvan ze kunnen leven. Ook zal er in dit project ruimte worden gemaakt voor de
persoonlijke ontwikkeling van de jongeren.

De Financiële opbrengsten van het bedrijf worden gebruikt om een kindertehuis te
bouwen en te runnen.

Spreekt dit project u aan en wilt u ons actief gaan steunen neem dan contact op met Ben
Suzenaar. Hij vertelt u graag meer over de projecten.