Lijst met Donateurs en links
Als dank voor onze donateurs plaatsen wij hier graag een link naar hun website of
noemen wij hen als zij ons hiervoor toestemming geven.
Bedankt voor uw steun en het in ons gestelde vertrouwen.
mevrouw S.A. Bushby-Suzenaar
mevrouw C. Low
de heer B. Suzenaar
mevrouw P. Geenen
mevrouw E. Doodkorte
de heer L. le Fèbre
mevrouw Debe Khoury
mevrouw H. Ulveling
Stichting Johanna
Kindertehuis Bona Bali
© 2014-2023 All copyrights reserved by Stichting Johanna
Stichting Halin
Samenwerkende organisaties
Vaste Donateurs
mevrouw J. Römkens-Slangen
mevrouw G. Halmans-Slangen
mevrouw L. Renkens
mevrouw M. de la Combé-Reep
mevrouw S. Burlage
mevrouw T. Goubet
mevrouw P. Demmers
Sponsoren
mevrouw S.A. Bushby-Suzenaar
mevrouw C. Low
de heer B. Suzenaar
mevrouw P. Geenen
mevrouw E. Doodkorte
de heer L. le Fèbre
mevrouw Debe Khoury
mevrouw H. Ulveling