Stichting Johanna  ontving in 2022 € 8.269,45 en aus $ 7.440,00
aan sponsorgelden, donaties en inkomsten van de winkelverkoop.

De uitgaven bedroegen € 7.982,91 en aus $ 7.440,00.
Financieel Verslag
Stichting Johanna
Kindertehuis Bona Bali
€        95,00
€      129,76
€      224,76

€        22,59
€      488,71
€      511,30
Kassaldo per 1 januari 2022
Banksaldo per 1 januari 2022
Totaal saldo

Kassaldo per 31 december 2022
Banksaldo per 31 december 2022
Totaal Saldo
Klik hier om het gehele financieel overzicht in te zien
© 2014-2023 All copyrights reserved by Stichting Johanna
Stichting Johanna  slaagde er in om in 2022 meer donaties
te ontvangen, zodat we de kinderen in Bali extra
konden ondersteunen in de nasleep van de coronacrisis.
Onze kinderen en hun gezinnen hadden hierdoor veelal minder werk/inkomen.
Wilt u donatie geven om het leven van de kinderen in Bali te verlichten?
Doneer dan op ons ibannummer NL02 INGB 0005992838 en/of neem contact met ons op.