Door het oprichten op 15 december 2010 van de Stichting Johanna
verwezenlijkte Ben de wens van Johanna.

De eerste jaren heeft de stichting zich gericht op individuele projecten.

Vanaf 2014 is de stichting van plan om een leerwerkproject op te zetten voor Balinese
kinderen, zodat ze ook na hun jeugd een kansrijk leven kunnen opbouwen.

Tevens beoogt de stichting met het leerwerkproject inkomsten te genereren om het
Johanna Kindertehuis Bona Bali te stichten.
Historie
Stichting Johanna
Kindertehuis Bona Bali
© 2014-2023 All copyrights reserved by Stichting Johanna
De stichting Johanna is een initiatief van Johanna van Elburg.
Tijdens haar vakanties op Bali zag zij dat er op Bali nog veel
armoede is. Begaan met het lot van de kinderen, die zij tijdens
deze vakanties tegenkwam, ondersteunde zij samen met haar
man diverse kinderen. Haar wens was ooit een kindertehuis
op te richten om zodoende een permanente ondersteuning
van een aantal kinderen op Bali te realiseren.

Een droom die ze echter niet zelf heeft kunnen
verwezenlijken.

Zij verzocht daarom haar echtgenoot Ben Suzenaar een
stichting in het leven te roepen, om kansarme kinderen op Bali
te helpen.