Algemeen:
Stichting Johanna  zetelt op de Marconistraat 2, 6431 CG Hoensbroek.

IBAN-nummer Stichting Johanna : NL02INGB0005992838.

E-mail: info@StichtingJohanna.nl
Telefoon: +31 45 521 51 29
                 +31 6 105 000 17

Doelstelling:
Het verzorgen en opvoeden van kansarme (wees)kinderen van het kindertehuis Bona Bali.
De stichting ondersteunt deze kinderen door het betalen van o.a. hun schoolgeld,
kleding, ziektekosten en levensonderhoud.

De Stichting Johanna  tracht de kinderen tevens een "thuis" te geven, waardoor
ze zich persoonlijk beter kunnen ontwikkelen en hun kans om te slagen in de
maatschappij zo ook verhoogd wordt.

Donaties:
Donaties worden verkregen van familie, vrienden, instellingen en derden.

Stichting Johanna  is ingeschreven in de KvK onder nummer 51513307 en
is bij de belastingdienst bekend onder ANBI nummer 8500.66.463.

De Stichting Johanna  is door de belastingdienst aangemerkt als
ANBI-organisatie.
Hierdoor zijn de volgende fiscale regels van toepassing.

* Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting.

* Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en
de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. In de hiervoor genoemde link kunt u zien
hoe deze overeenkomsten uitzien.

* Als ANBI-organisatie hoeft de Stichting Johanna  geen erfbelasting of
schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het
algemeen belang.

* Als de stichting zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger
geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling
gebruikt voor het algemeen belang.

Activiteiten:
Het werven van donateurs en het onder de aandacht brengen van de nood van de
kansarme kinderen op Bali bij vrienden, instellingen en derden.

De stichting houdt toezicht opdat de donaties op de juiste plaats komt.

Stichting Johanna  ontwikkelt en realiseert beleidsplannen om te komen tot nieuwe
projecten, opzetten van een leerwerkproject en het realiseren van het kindertehuis.

De winkelverkoop van persoonlijke bezittingen van de heer Ben Suzenaar.

Vergoedingen aan bestuursleden en helpers:
De bestuursleden en helpers zetten zich kostenloos in voor de Stichting Johanna .

Betalingen:
De betalingen van Stichting Johanna  geschieden momenteel kosteloos via de
stichting HALIN in Den Haag. Op Bali worden de gelden verdeeld door pleegzoon
Iwayan Widiantara uit Gianyar Bali Indonesia.
Stichting Johanna
Stichting Johanna
Kindertehuis Bona Bali
© 2014-2023 All copyrights reserved by Stichting Johanna